Operationshandskar med röntgenskydd

AGSA Gomma är en ledande fabrik i tillverkning av operationshandskar, särskilt röntgen skyddshandskar och förnödenheter, skärresistenta handskar och handskar för att hantera antineoplastisk – kemoterapeutiska läkemedel.

AGSA Gomma är en helt utrustad fabrik för att utföra hela Produktionscykeln, från framställning av råmaterialet till den färdiga produkten.

Det gör föreningar av gummi, datorstyrd doppning, tvättning, efterbehandling, inspektion och förpackning i en kontrollerad miljö.

S-med representerar sedan juli 2015 Medical Index GmbH

CA+TSProdukterna från Medical Index används över hela världen – specialistläkare samt sjukhus litar på vår höga kvalitet när det gäller röntgenskydd.

CATCH+ Range

SQUID

SQUID embolization range.

Flowcapacity, Left: Squid, Right: Other

ASPIRATION RANGE

BALT is pleased to present its new range of thrombus aspiration devices specifically designed
for differentclot locations.

HYBRID

Proud to present: The New Guidewire, HYBRID!

The market preference tests let us think that this is going to be the best guidewire on the market and it will come packaged with
SONIC, the ECLIPSE besides the indvidual packaging.