Via Batchnummer på varje förpackning kan Silvereken/Balt följa produkten hela vägen från produktion till slutkund.

Vid reklamation skall produkten återsändas till Silvereken Medical med original förpackning och bifogad blankett för att sedan sändas vidare till Balt Extrusion för undersökning och kontroll. Därefter fattas beslut om åtgärd.

Blankett för nedladdning nedan:

PDF Blankett