Nedan ett urval av de kunder som fn. regelbundet använder Våra produkter:

Danmark

 • Århus universitetssjukhus, Neuroradiologi
 • Odense Universitetssjukhus, Neuroradiologi
 • Köpenhamns Amtsjukhus/ Glostrup,Neuroradiologi
 • Copenhagen University Hospital, Neuroradiologi
 • Århus universitetssjukhus/ Skejby sjukhus,Hjertemedicin B-lab
 • Aalborg universitetssjukhus

Sverige

 • Universitetssjukhuset i Lund, Neuroradiologi
 • Sahlgrenska sjukhuset/ SAH, Embolisering
 • Universitetssjukhuset i Linköping, neuroröntgen
 • Karolinska Universitetssjukhuset / KS, Neuroröntgen
 • Akademiska Sjukhuset, BFC Röntgen
 • Norrlands Universitetssjukhus, Neuro rad

Norge

 • Ullevål Universitets sjukhus / Oslo, Neuroradiologi
 • Rikshospitalet Oslo, Neuroradiologi
 • Universitetssjukhuset Nord Norge, Neuroradiologi
 • St Olavs Hospital Trondheim
 • Haukeland Universitetssjukhus Bergen

Finland

 • Helsinki universitetscentralsjukhus
 • Oulu Uleåborgs universitetssjukhus, Uleåborg
 • Tampere Tammerfors universitetssjukhus
 • Kuopio universitetssjukhus
 • Turku Åbo universitetscentralsjukhus

Island

 • Landspitali University Hospital Reykjavik