Miljöpolicy för Balt Nordics AB

Vi på Balt Nordics AB, som säljer och distribuerar medicinteknisk utrustning i Norden, är starkt engagerade i arbetet med att minimera människans negativa påverkan på jordens klimat och miljö.

Vi ser hållbarhet som en central del av vår affärsidé och vill genom vårt miljöarbete uppfattas som ett företag med en tydlig miljöprofil.

Riktlinjer för vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete ska följa de lagar, förordningar och kundönskemål som ställs på vår verksamhet. Detta gäller både vår egen organisation samt våra val av samarbetspartners.

Vi ska minimera vår verksamhets påverkan på miljön via principerna; minska, återvinna och återanvända. När det är möjligt väljer vi i första hand förnybara resurser.

Vi ska minska vår miljöpåverkan genom medvetna val av energianvändning, material, arbetssätt, transporter och samarbetspartners.

Varje medarbetare har ett ansvar för att vårt miljöarbete efterlevs och kontinuerligt förbättras.

Genomförande

Vi ska, i nära samverkan med våra underleverantörer och uppdragsgivare, prioritera följande för att vårt miljöarbete ska uppnå varaktiga framsteg:

  • Alla transporter ska genomföras med så miljövänliga transportmedel som möjligt. Vi ska i största möjliga mån välja transportsätt med bästa möjliga miljöklass.
  • Avfallshanteringen ska förbättras genom att vi minimerar mängden och ökar källsorteringen.
  • Vi ska effektivisera vår energianvändning genom att välja de mest energisnåla maskinerna.
  • Vi ska ständigt tänka på att använda så lite el som möjligt för uppvärmning och belysning.
  • Vi ska välja leverantörer och partners som själva kan verifiera ett seriöst miljöarbete.
  • Vi ska vid inköp prioritera miljömärkta varor samt eliminera engångsprodukter.

Rydal 2020-03-23
Anders Nordin
VD

Balt Nordics AB är miljödiplomerade av Svensk Miljöbas.